W warsztatach, które poprowadzą Edyta Ołdak oraz Maria Rauch, wezmą udział dzieci z okolicznych budynków mieszkalnych. Chcemy usłyszeć od dzieci: za co lubią swoje podwórko? (rozmowa z dziećmi i spacer  - próba spojrzenia na podwórko „oczami dziecka")Stworzymy mapę miejsc do zabawy i odpoczynku (praca z makietą podwórka z zaznaczeniem opisywanych miejsc)Główne zadanie warsztatowe: wprowadzenie do tematu „fontanny niewodotrysku" oraz praca indywidualna dzieci nad projektem. Prezentacja prac z możliwością umiejscowienia "fontanny niewodotrysku" w makiecie podwórka uprzednio przygotowanym przez prowadzących. Zadaniem dzieci będzie stworzenie makiety fontanny z materiałów recyklingowych, oraz pomysłów na zmianę, uzupełnienie i usprawnienie całego podwórka.Zaproszeni goście, architekci, artyści przełożą pomysły dzieci na realny projekt architektoniczny. Dla zaproszonych gości będzie to wspaniałą okazja do przetransformowania dziecięcych pomysłów na realne rozwiązania. Dla dzieci będzie to okazja obserwować jak ich pomysły przekładane są na projekt wykonawczy i stają się możliwe do zrealizowania. Dodatkowym wyzwaniem dla architektów i artystów będzie to iż niezależnie od wybranego rozwiązania budżet jest ograniczony do konkretnej kwoty.Na projekt złożą się warsztaty z dziećmi, obrady komisji ekspertów biorących udział w projekcie, jak również wykonanie projektu wraz z realizacją.Prezentacja projektu, oraz informacje dla mieszkańców dotyczące przygotowań do realizacji odbywać się będą na bieżąco, za pomocą strony internetowej.

REALIZACJA PROJEKTU „FONTANNY NIEWODOTRYSKU"

Realizacja odbędzie się z pomocą i udziałem mieszkańców, którzy będą uprzednio o wszystkim poinformowani na stronie internetowej. Będą mogli się kontaktować z organizatorami akcji, co pomoże w uzgodnieniu szczegółów i podziale pracy.

 

W PROJEKCIE UDZIAŁ BIORĄ:


Edyta Ołdak - Absolwentka ASP w Warszawie, założycielka Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie". Przybliża miasto mieszkańcom poprzez realizowane z nimi projekty, tropi oddolne, "partyzanckie" ingerencje w tkankę miejską. Miłośniczka tymczasowej architektury i "tymczasowości" jako takiej. Autorka publikacji, stypendystka Ministra Kultury.

Pani Jurek - Ukończyła malarstwo na ASP w Warszawie. Obecnie zajmuje się wymyślaniem i tworzeniem przedmiotów, nie zawsze o charakterze użytkowym. Szczególnie interesuje ją światło, oraz zależności jakie powstają pomiędzy przedmiotami, a ich użytkownikami. Podobają jej się przedmioty dwuznaczne, niestatyczne, wychodzące poza swoją stereotypową funkcję, takie z którymi można "coś" zrobić.

Maria Rauch – Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowo Projektowania Wnętrz i Mebli na ASP w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie na Starych Bielanach. Zajmuje się architekturą i pracą z dziećmi. Prowadzi warsztaty architektoniczne dla dzieci – Akademia Małego Architekta.

Tomasz Żemojcin – architekt i projektant wnętrz. Swoje projekty opracowuje począwszy od szkiców a skończywszy na realizacji. Jego praktyka zawodowa obejmuje działalność w kraju jak i zagranicą - Stany Zjednoczone i Irlandia. Obecnie mieszka i prowadzi BIURO PROJEKTÓW na warszawskich Bielanach.